Benny Andersen Prisen

BR er børne-ungdomspsykiater. Hun har i mange år været en ihærdig og modig forkæmper for udsatte børns rettigheder og sundhed både i Danmark og udlandet. Hun har bl.a. engageret sig i asylbørnenes skæbne i Danmark og vedholdende forsvaret børnene i forhold til de danske myndigheder. Hun har argumenteret klogt for god, anstændig lægefaglighed i omsorgen for denne forsømte gruppe. BR har med personlige ofre brugt fritid på selv at hjælpe nogle af de forfulgte familier. Dette kan forholdsvis nemt dokumenteres fx fra Politikens arkiv.

BR har utrættelig deltaget i debatter i lægekredse om god lægeetik, til trods for at hun indimellem er blevet urimeligt mistænkeliggjort.

BR deltog (vistnok i Røde Kors’ regis?) i hjælp til Rumænske børn efter murens fald. Aktuelt er BR leder af IRCT’s projekt til registrering af torturramte børn og det seje internationale arbejde for at organisere hjælp til torturramte børn.

BR er et af de mest uselviske, frygtløse og engagerede mennesker, jeg kender.