Benny Andersen Prisen

Vi vil gerne indstille den frivillige koordinatorgruppe i DRC Integrations mødregruppeindsats
Ny mor i Danmark – Aarhus.

Frivilliggruppen består af: Francisca Gaifém, Souad Ahmed, Louisa Rosendal Albæk &
Negeen Ghoraishi.

Hver uge arrangerer, afholder og sikrer koordinatorerne et trygt rum for babyer og deres mødre, som enten har flugt – eller minoritetsetnisk baggrund.

Babyerne er indsatsens omdrejningspunkt, og vi ved fra småbørnsforskning, at det øger børnenes livsduelighed og chancelighed senere i livet, at mødrene mødes og støttes til at forstå deres barns reaktioner og behov på dette tidlige stadie i barnets liv. Samtidigt er det afgørende for børnene at mødrene har et netværk, som mindsker ensomhed og barselsisolation.

I det Bolig Sociale Hus ser vi, hvordan de frivillige hver uge tager imod babyerne og deres
mødre med kærlig omsorg og varme, og hvordan børnene vokser, blomstre, bliver mere
kontaktbare og modige i takt med deres og deres mødres deltagelse i Ny mor I Danmark.
Der ligger meget koordinering og planlægning til grund for hvert ugentlige møde, som de
frivillige uge efter uge forpligter sig på med store imødekommende smil.

De frivillige har forskellige baggrunde sprogligt, alders- og uddannelsesmæssigt og er
fantastiske rollemodeller for mødrene. Mangfoldigheden gør at alle mødrene har nogle at
spejle sig i. Nogle de ligner, nogle de ser op til, nogle de undres over osv. Men alle de
frivillige er kvinder, som har fundet deres vej i livet. Dette er til stor inspiration for mødrene.
De frivillige vælger at bruge deres tid på en gruppe børn og deres mødre, som står midt i en
livssituation, som er sårbar og overvældende, men samtidig en smuk tid, med meget glæde
over deres små mirakler. Det har en kæmpe betydning for børnene og deres mødre, at de
frivillige er der, og vil være der for dem.

Indstillet af: Det Boligsociale Team Langkærparken Al2bolig v. Gitte Boye Sandbjerg