Benny Andersen Prisen

Ledelsen på Lindevangskolen, Frederiksberg, ønsker at indstille teamet omkring vores skolebibliotek til Benny Andersen prisen.

Kort om Lindevangskolen. Vi har en elevgruppe med 900 skønne, meget levende og engagerede elever med en ekstrem stor mangfoldighed. På skolen bliver der talt mere end 50 hovedsprog, vi har elever fra de rigeste hjem i DK og fra de fattigste. Skolens socialfaktor afspejler den multikulturelle diversitet, der også er på Frederiksberg. Vi har kommunens absolut mest ”brogede” elevgruppe. Her forstået som et kvalitetsstempel på den danske folkeskoles styrker: At bringe børn fra alle kulturer og alle samfundslag sammen omkring en mangfoldig kulturforståelse, en fælles dannelse og uddannelse.

Skolebiblioteket har en central rolle i denne opgave. Således har vi sidste år vundet den landsdækkende skolebibliotekspris for vores fokus i arbejdet med ”bogdroppere”. Vores elever får dialogisk oplæsning, guidet bogudlån, litteraturoplæg og meget, meget mere. En mere end 10 år gammel tradition, er vores årlig tilbagevendende Litteraturfestival, hvor hele skolen arbejder med litteratur, understøttet af oplæg fra aktuelle forfattere og illustratorer inden for den nyeste børne- og ungdomslitteratur.

I år har vores bibliotekarer fået en aftale i hus med Alberte, der afslutter litteraturuge med en koncert, hvor hun udfolder den nye bogudgivelse af ”Lyse nætter”.

Vi bygger indstillingen på følgende:

 • Skolebiblioteket er et anker omkring vores elevers dannelse og uddannelse i et
  multikulturelt samfund.
 • Skolebiblioteket er drivkraften bag elevernes litteraturkendskab.
 • Skolebiblioteket arbejder systematisk med litteraturforståelsen.
 • Skolebiblioteket formår at fastholde og øge børnenes lyst til læsning – og til at fordybe sig i litteraturen.
 • Skolebiblioteket formår, gennem deres indsigt i børne- og ungdomslitteraturens verden, at holde vores bogsamling opdateret, således at den til stadighed er interessant for vores børn.

  Dette arbejde kan kun lade sig gøre qua biblioteksteamets ihærdighed og deres dedikation til såvel børn som litteratur.Vi indstiller derfor teamet, bestående af Lisa Gardum Andersen, Bo Wolf Andreassen, Bo Weidemann og Jon Rex Andersen, til Benny Andersen prisen.

  Indstillet af: Gregers Lau Hansen