Benny Andersen Prisen

Jeg vælger at indstille Jørn Nielsen til dette års Benny Andersen pris. Jørn er bl.a. psykolog og Ph.d., og har igennem sit psykologiske virke på omkring 40 år været særligt optaget af børn og unge og deres trivsel. Jørn bidrager med et ikke-patologisk perspektiv ind i hele børne- og ungefeltet. Ud over samtaleforløb med børn, unge og familier, afholder han foredrag, supervisionsforløb og kurser for forskellige faggrupper, som arbejder med børn og unge. Han har skrevet utallige artikler og sammen med Søren Hertz, som er børne- og unge psykiater, udbyder han en 2-årig efteruddannelse for psykologer og andre faggrupper, som hviler på et transdisciplinært grundlag, og som kvalificerer til at forholde sig til komplekse psykologisk-psykiatriske problemstillinger. I 2023 udkom hans nyeste bog: ”Fra symptomer til trivsel. – At forstå og gribe børns og unges invitationer”.

Generelt for Jørns virke ses, at hans tilgang er præget af, at forstå børn og unge som aktive og medskabende, og at alle grundlæggende ønsker et godt liv. At børn og unge med deres adfærd og symptomer kommunikerer vigtige budskaber, og at det er vigtigt, at voksne forstår kommunikationen på den mest udviklingsskabende og trivselsfremmende måde. Man har ofte hørt ham sige, at ”børn ikke er problemet, de viser problemet”.

Jørn ser børn, unge og alle de vigtige voksne omkring dem som et stort fællesskab med forbindelser til hinanden, hvor alle spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe forandring, og hvor alle kan udvikle sig og lære undervejs. Således skal der ikke kun ”gøres noget ved børnene”, men ”vi skal gøre noget sammen”.

Jeg synes i den grad, at Jørn er værdig til at modtage Benny Andersen prisen med hans store engagement, viise og indsigtsgivende perspektiver og hans optimisme og utrættelige tro på bevægelse i selv de mest fastlåste situationer.

Indstillet af: Anette S. Nielsen