Benny Andersen Prisen

Jeg vil gerne indstille Jes Dige stifter af foreningen Skyggebørn.
Skyggebørn er et tilbud til børn og unge der har brug for støtte i forhold til at have mistet en i de nære relationer. Der er derudover også mulighed for at man kan deltage i grupperne, hvis man har en nær pårørende der er meget syg. Tilbuddet er gratis.

Der er ingen slutdato på deltagelsen – børnene /de unge afgør selv hvornår det giver mening for dem at stoppe. Skyggebørn startede i Aalborg i 2017 og findes nu også i Esbjerg – Århus og København.

20070619 Kr¾ftens Bek¾mpelses rŒdgivningscenter i lborg.

Jes har hele sit liv på den ene eller anden måde beskæftiget sig med børn og unge der lever med svære opvækstvilkår og livsudfordringer. I begyndelsen af 90erne startede Jes de første grupper i regi af Kræftens Bekæmpelse. Det var på det tidspunkt grupper der rettede sig mod børn og unge der selv var kræftramte og havde brug for at være sammen med andre i samme situation.

Det udviklede sig dog snart til flere grupper ikke mindst fordi nogle af de raske søskende efterspurgte et tilbud til dem. Jes tog denne ide til sig og startede således et pionerarbejde op for at skabe opmærksomhed på de børn der levede i skyggen af en sorg enten fordi de havde meget syge eller døde forældre. I første omgang rettede tilbuddet sig mod familier med kræft diagnoser men det blev hurtigt tydeligt at der var rigtig mange andre sygdomme eller omstændigheder der fik familier til at kontakte Jes for at få hjælp.

Jes arbejdede i Kræftens Bekæmpelses regi også meget med at nå ud på skolerne fordi der her var et stort stykke arbejde med at få de voksne i skolerne til at turde tale med børnene om alt det svære når en forælder dør eller er meget syg. I dag har de fleste skoler en plan for hvad og hvordan man gør og der er en meget større åbenhed og mod til at turde tale om det. Det blev således Jes vision og mission at tilbuddet om at kunne deltage i en gruppe skulle være til alle uanset alder – økonomi – sygdom ligesom tilgængelighed blev vigtig.

Det var derfor stort da det i 2017 lykkedes at slå dørene op til det der i dag er blevet til Skyggebørn. Når jeg synes Jes skal indstilles til prisen, er det fordi han utrætteligt igennem et lang liv har kæmpet for at sætte børn og unges sorg på dagsorden. Han har igennem årene uddannet mange frivillige – mange lærere – pædagoger – psykologer – sygeplejersker – præster som i dag møder børn og unge med en omsorg og et nærvær som disse børn og unge har brug for.

Jes har brugt tid på også at prøve at formidle dette via medierne og det har betydet at der har været to Tv- produktioner der har skildret det arbejde der foregår i grupperne – men lige så vigtigt de tanker børnene og de unge gør sig om livet og grupperne.

Jes arbejder fortsat i Skyggebørn med både at lave kurser – holde foredrag – og ikke mindst at være til stede i sine grupper sammen med børnene og de unge. Det er der han fortsat henter sin inspiration og bliver klogere på hvad det er der rør sig og hvad der er brug for. Jes har gennem hele sit arbejde insisteret på at lytte til børnene – da børnene ved hvad der er brug for og hvad der virker.

Indstillet af Hanna Berit Skovfoged Gertsen