Benny Andersen Prisen

Dagtilbudslederne, Birgitte Rasmussen, Annette Jensen og Karin Jensen, fortjener at blive indstillet for deres arbejde for børn og familier i udsatte positioner. De har med indsatsen ”Helhedsorienteret Familie- og Dagtilbud” nytænkt, hvad et dagtilbud kan betyde for en familie ved at have familiebehandling integreret i dagtilbuddet.

Dagtilbuddene Grønnedalen, Bullerbo og Galaksen ligger i forskellige udsatte boligområder i Vejle og har derfor tilknyttet en stor andel familier med socioøkonomiske udfordringer. Det er familier, der har svært ved at række ud til kommunen efter hjælp, og familier, der nemt kan blive overset i det kommunale system. Dagtilbuddene følger alle børnene tæt ved løbende at lave systematiske vurderinger af deres trivsel.

Dagtilbuddene indgår i et tværfagligt udviklingsarbejde med sociale myndigheder om en helhedsorienteret tilgang med udgangspunkt i familiens behov. I alle tre daginstitutioner uddannes der pædagoger til familieterapeuter. De relevante fagfolk møder familien dér, hvor familien allerede har sin daglige gang, så støtten finder sted i et trygt miljø. Det er kendte pædagoger, og indsat sen kan hurtigt justeres, da socialfaglig viden, familieterapeutiske kompetencer og sundhedsplejerske er tilstede i dagtilbuddet. Familierne oplever en tidligere og mere sammenhængende hjælp målrettet den enkelte families særlige behov, og risikoen for senere mere indgribende indsatser mindskes.

Det særlige ved ”Helhedsorienteret Familie- og Dagtilbud” er,

at børnene og familierne får samlet den støtte og rådgivning,

de har behov for, i daginstitutionen.

De tre ledere yder en ekstraordinær indsats og går forrest i mødet med familierne. Jævnligt kræver det, at de er særligt vedholdende fx når familierne er svære at nå ind til. De har en stor faglig viden og med en klar og dedikeret ledelsesstil, hjælper de deres medarbejdere til at møde børnene og familierne i øjenhøjde. De bringer med stor professionalisme og en fleksibel og kreativ tilgang andre faggrupper i virksomt spil i børnenes hverdag. Alt sammen til gavn for børnene og deres familier.

Under corona-nedlukningen, hvor dagtilbuddene var lukkede, var de tre ledere også nytænkende. De arrangerede, at de selv og pædagogerne kunne komme ud til familierne med en krea-kuffert. På den måde kunne de se børnene og tale med forældrene om familiens trivsel i den vanskelige situation.

Flere og flere børn og unge mistrives, og det skal der tages hånd om. 99% af alle børn i Danmark går i et dagtilbud, så det giver mening at lave det forebyggende arbejde her. Indstillingen skal synliggøre indsatsen som inspiration for andre kommuner, så vi kan bryde med den traditionelle tænkning om kerneopgaven for dagtilbud og familieområdet, som de tre dagtilbudsledere på så fornem vis har gjort det.

Indstillet af: Iben Sahl Hansen, Rikke Knudsen, Karin Vikær Hermansen og Anna Quyen Minh Claussen