Benny Andersen Prisen

Vi indstiller hermed Angelina Ankersø, Jesper Bach-Henriksen og Søren Toft fra skolevægrings klassen Omega til Benny Andersen prisen.

De tre arbejder målrettet, systematisk og utroligt fleksibelt og professionelt med at hjælpe børn og unge med svær skoleværing tilbage i skole.

Team Omega tager altid udgangspunkt i det enkelte barn og laver en særlig skræddersyet indsats baseret på det enkelte barns funktionsniveau og udviklingspotentialer – i samarbejde med barnet og familien, som alle tror på. De er vedholdende, justerer og støtter barnet i at lykkes i tæt samarbejde med familien. De møder eleverne på deres hjemmebane, de fanger dem med deres interesser, og de opbygger en tryghed og en tillid, der gør dem nysgerrige og langsomt gør dem klar til at starte op med skole igen.

Omega teamet tilbyder skole på skæve tidspunkter. Hvis en elev i måneder eller år har fået vendt rundt på dag og nat, starter de med at mødes med dem om eftermiddagen, hvor de er friske. I første omgang arbejder de på, at de bliver mødestabile, hjælper med at hente dem, og laver aftaler de ved, de kan overskue. De tilstræber, at de kommer mere og mere på skolen og i ”almindelig” skoletid.

Ved opstart er eleverne ofte ængstelige ved både skole og jævnaldrende, og der lykkes de kun fordi de er fleksible og mødes med eleverne på tidspunkter og dage, hvor der ikke er andre på skolen.

Team Omega er super meget ”på” og er i et meget tæt samarbejde med forældrene, ofte flere gange om ugen.

I første omgang er fagfaglig undervisning sekundært, men ret hurtigt får teamet præsenteret eleverne for faglige opgaver, igen med udgangspunkt i noget trygt.

Grundlæggende guider de eleverne tilbage til en god og tryg hverdag. De ”skynder sig langsomt”, de presser så meget på som de kan, og de forbereder og planlægger langt ud i fremtiden. De forbereder eleverne flere måneder forud, før der skal ske store forandringer som klasseskift, flere timer eller nye voksne.

De følger eleverne videre, bruger god tid på brobygninger og praktikker, laver særaftaler på ungdomsuddannelserne og gør eleverne klar til ungdomslivet efter folkeskolen.

Team Omega oplever stor succes og gør en kæmpe forskel i børnenes liv i forhold til at åbne muligheder for en fremtid med glæde, værdi og mening. Det kan være ved at få eleven i praktik med en aftale om uddannelse, ved at gøre eleven nysgerrig på ungdomslivet og skolearbejde, ved at eleven får vendt sine udfordringer til fordele, eller ved at eleven bliver klar til at blive inkluderet i en klasse i vores specialpædagogiske skoletilbud med 100 % mødestabilitet. Flere af Omegas elever afslutter også folkeskolen ved at få en fin afgangseksamen i dansk, matematik og engelsk.

Venlig hilsen

Indstillet af: Jette Sylvestersen